ประชาชนทยอยรอรับเสด็จฯ ในหลวง-พระราชินี พิธีวางในศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 5 ธ.ค.

สืบเนื่องจาก วันนี้ (5 ธ.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธ.ค.2564 เวลา 16.00 น.

ล่าสุดพบว่า ประชาชนต่างเดินทางไปเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ นอกจากนี้ยังมี รถครัวสนามบริการอาหารให้กับประชาชนในการนี้อีกด้วย

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *