Latest

ด่วน ไฟไหม้โรงงาน TOA สมุทรปราการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นวัน​นี้ (19 สิงหาคม) มีรายงานเหตุเพลิง​ไหม้โรงงาน TOA ถนนปู่เจ้าสมิงพราย เขต​พื้นที่สมุทรปราการ เบื้องต้นพบแสงเพลิงเต็มตัวพื้น​ที่โรงงาน แจ้งอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยให้เร่งรัดจัดกำลังสนับสนุนที่หมาย ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ภาพเ​หตุการณ์ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ภาพเ​หตุการณ์ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ภาพเ​ห​ตุการณ์ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ภาพ​เหตุการณ์
Read More

หนุ่มวัย 25 เลี้ยงวัว จนปลดห นี้หลักล้านให้พ่อแม่ได้

เ ชื่ อว่าใคร ๆ ก็อย ากมีเงิuเหลือ แต่พอถึงขั้นลงมือปฏิบัติในชีวิ ตประจำวัน บางครั้งรู้ตัวอีกทีก็เผลอใช้เงิuจนเหลือเงิuเก็บนิดเดียว รๅยจ่ๅยในชีวิ ตประจำวันนั้นมีอยู่มากมาย แบบนี้จะมีวิธีอุ ดรายจ่ายอย่ างไร? เรามาลองมาดูกันว่าถ้าอย ากมีเงิuเก็บมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิ ต เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่สร้างแ ร งบั นด าลใจอย่ างมาก เมื่อผู้ใช้เฟสบุ๊กที่ใช้ชื่อ ธีรพล สายทอง ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องการเลี้ยงวัว
Read More

ตำรวจรับแจ้งเหตุ เกิดเหตุชนรถคนอื่นพัง พอเห็นคนขับถึงกับจับไม่ลงn

จากกรณี สื่อต่างเป็นเทศอย่าง Kilgore Police Department ได้มาโพสต์ภาพเหตุการณ์ไม่คาดฝัน โดยได้เผยว่า KPD จับกุมคนขับรถที่ประมาทวันนี้ หลังจากที่เขาวิ่งชนรถสองคันในลานจอดรถ Walmart ขอบคุณที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการชนครั้งนี้ คนหนึ่งเห็นผู้ต้องสงสัยกําลังตะลึงใส่เขาแต่ไม่สามารถหลีกทางได้ เขาตกใจที่เห็นคนขับเป็นสุนัข ใช่แล้ว ไอ้อยู่หลังพวงมาลัยเมื่อเกิดการชน การสืบสวนเปิดเผยว่าสุนัขกําลังนั่งอยู่ในรถที่ไม่ได้ครอบครองกําลังรอคนของเขาขณะที่พวกเขาซื้อของ เห็นได้ชัดว่าเขามีอาการวุ่นวายเล็กน้อยและเด้งไปรอบ ๆ แท็กซี่ ทําให้รถบรรทุกคันนี้เคลื่อนไหว คอลัมพวงมาลัยได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้ และสุนัขนี่ต้องวางรถไว้ในไดรฟ์ เขายังสวมสัญญาเช่าและเชื่อว่าเขาติดกับเบรคฉุกเฉินและปล่อยมันออกมา มันฟังดูไม่เป็นไปได้ แต่พยานเห็นสุนัขหลังพวงมาลัยก่อนชน แน่นอนว่าเขามีความผิดบนใบหน้าของเขา งานนี้ทำตำรวจจับไม่ลง
Read More

พลทหารลากลับบ้านเซอร์ไพรส์แฟนสาว สุดท้ายเซอร์ไพรส์หนัก น้ำตาไหลทั้งโซเชียล (คลิป)

พลทหารลากลับบ้านเซอร์ไพรส์แฟนสาว สุดท้ายเซอร์ไพรส์หนัก น้ำตาไหลทั้งโซเชียล (คลิป) นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจที่เกิดขึ้นในกองทหารกับเรื่องราวเซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงาน โดยภาพสุดน่ารักๆนี้ถูกเผยแพร่ผ่านเพจ Smartsoldiersstrongarmy พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวสุดน่ารักนี้เอาไว้ว่า…นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจที่เกิดขึ้นในกองทหารกับเรื่องราวเซอร์ไพรส์ขอแฟนแต่งงาน โดยภาพสุดน่ารักๆนี้ถูกเผยแพร่ผ่านเพจ Smartsoldiersstrongarmy พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวสุดน่ารักนี้เอาไว้ว่า… แฟนสาวกลั้นน้ำตาไม่อยู่ พลทหารหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ ขอแต่งงาน ในวันพบญาติ ทำซึ้งจนพูดไม่ออก เรื่องราวหวานซึ้ง ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในรั้วสีเขียว เมื่อน้องทหารใหม่ เซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงาน โดยเรื่องราวดีๆ ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อพลฯ สุริยันต์ นวลภูมิวันท์ ทหารกองประจำการสังกัด ร.111 พัน.2
Read More

คุณตา พาคุณยายที่ไม่สบาย ไปขับรถรับลม พอเห็นรถที่ขับมา ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆ สำหรับคุณตายกับคุณยายคู่หนึ่ง สำหรับเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของคุณตารายหนึ่งที่พาคุณยายขับรถรับลมเนื่องจากคุณยายนั้นกำลังป่วยอยู่ แต่พอมองไปเห็นรถที่ขับคุณตานั้นขับถึงกับตะลึงเลยทีเดียว โดยเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้ TikTok ชื่อว่า onesaowsurachetsasagul ได้โพสต์คลิประบุว่า เห็นคุณลุงจอดรอดลงมาจาก i8 อย่างเท่ห์เลยเดินไปคุย ได้ความว่า ยายป่วย พายายขับรถรับลม เรียกได้ว่าหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก อิทิ เช่น น่ารักค่ะไ ม่ได้อิจ ฉา ที่คุณลุงขับ i8 แต่ อิจ ฉา ที่คุณลุงดูแลคุณป้าได้น่ารักมากๆ ขอคู่ชีวิตแบบนี้ก็พอ
Read More

เปิดชื่อเหยื่อ- รถตู้ กทม.-จันทบุรี ประสานงากระบะ ย่างสดดับหลายสิบ (ชมคลิป)!!

1.นายพรหมพต กษิศริวลานนท์ อายุ 20 ปี 2.นายวีระศักดิ์ หาญเสมอ 3.นายน้อย หาญเสมอ พนักงานขับรถ 4.นายสุพิณ หาญเสมอ 5.ด.ญ.การ์ตูน หาญเสมอ 6.นางน้อง หาญเสมอ 7.น.ส.โสรยา หาญเสมอ 8.นายบุญเกิด ต้นทอง 9.ด.ช.กระทง เจือจาง 10.นางพัน เจือจาง 11.น.ส.สุดาภรณ์ เจือจาง 12.น.ส.หทัยทิพย์ รอดภัย
Read More

ชีวิตล่าสุด เสี่ยตา ปัญญา นิรันดร์กุล ใช้ชีวิตเรียบง่าย เนรมิตแปลงผักไว้กินเอง

เรียกได้ว่าหายหน้าหายตาจากหน้าจอทีวีไปพักใหญ่ จนแฟนๆหลายคนต่างพากันคิดถึง สำหรับ เสี่ยตา หรือ ปัญญา นิรันดร์กุล พิธีกรรายการชื่อดังของเมืองไทย ซึ่งล่าสุดเสี่ยตาได้มีการอัปเดตชีวิตล่าสุดในแฟนๆได้ติดตามกันในอินสตาแกรม phanya_ni โดยได้เผยภาพโมเมนต์ชีวิตเรียบง่าย อยู่กันแบบอบอุ่นกับลูกสาว เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นแปลงผัก ปลูกผักเอาไว้กินเอง บอกเลยว่าเป็นชีวิตที่ใครหลายไฝ่ฝัน ใช้ชีวิตสบายๆเรียบง่ายแต่อบอุ่นมาก ภาพจาก phanya_ni ภาพจาก phanya_ni ภาพจาก phanya_ni ภาพจาก phanya_ni ภาพจาก phanya_ni ภาพจาก phanya_ni
Read More

บีบใจ!พ่อน้องปอยเปิดกล้องดูเผาศพลูก แม่สัญญาหน้าศพจะสู้-คนร้ายโวยจับแพะ

บีบใจ!พ่อน้องปอยเปิดกล้องดูเผาศพลูก แม่สัญญาหน้าศพจะสู้-คนร้ายโวยจับแพะ บีบใจ!พ่อน้องปอยเปิดกล้องดูเผาศพลูก แม่สัญญาหน้าศพจะสู้-คนร้ายโวยจับแพะ บีบใจ!พ่อน้องปอยเปิดกล้องดูเผาศพลูก แม่สัญญาหน้าศพจะสู้-คนร้ายโวยจับแพะ บีบใจ!พ่อน้องปอยเปิดกล้องดูเผาศพลูก แม่สัญญาหน้าศพจะสู้-คนร้ายโวยจับแพะ VDO: บีบใจ!พ่อน้องปอยเปิดกล้องดูเผาศพลูก แม่สัญญาหน้าศพจะสู้-คนร้ายโวยจับแพะ
Read More

บุ๋ม ปนัดดา ลงคลิปเต้นกับน้องอเล็กซ์ แต่โซเชียลแห่เป็นห่วง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เฟสบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ได้โพสต์ระบุข้อความว่า น้อง อนันท์ อนันทวรรณ ชื่อเล่น อเล็กซ์ Alex เกิด 22/11/22 เวลา 11:11น. น้ำหนัก 2.966 ความยาว 50 ซม. ออกมาแข็งแรงมาก ร้องเสียงดัง(มาก) ความรู้สึกแรกที่ได้ยินเสียงเค้า ร้องไห้เลยค่ะ
Read More

หนุ่มเห็นผัวปาดน้ำตา ง้อเมียกลางถนน ขับรถตามมาตั้งไกล ขอร้องให้กลับมาคืนดี ได้ยินสิ่งที่ผู้หญิงพูด แทบทรุดลงกับพื้น

หนุ่มเห็นผัวปาดน้ำตา ง้อเมียกลางถนน ขับรถตามมาตั้งไกล ขอร้องให้กลับมาคืนดี ได้ยินสิ่งที่ผู้หญิงพูด แทบทรุดลงกับพื้น เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลังผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งที่ชื่อ@aoppaopp125 ซึ่งเป็นกลุ่มบิ๊กไบค์ ระหว่างทางกลับจากเขาใหญ่ พบรถเก๋งคันสีแดงจอดอยู่กลางถนน และรถก็ติดอย่างหนัก เลยจอดรถเข้าไปดู ปรากฎว่าเห็นผู้ชายกำลังเคลียร์ฝ่ายหญิง ซึ่งฝ่ายชายอ้างว่า เป็นแฟนกัน ซึ่งฝ่ายหญิงได้สวนกลับทันที ว่าไม่ใช่แฟนช่วยหนูด้วยค่ะ แจ้งตำรวจเลย จากนั้นฝ่ายชายพยายามที่จะถอดกุญแจรถเก๋ง เพื่อไม่ให้ผู้หญิงหนี ซึ่งฝ่ายชายได้เล่าว่า ขับรถตามมาง้อฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงนอกใจ มีคนอื่น ซึ่งทางด้านเจ้าของคลิปก็ได้พยายามบอกว่าให้ไปคุยกันในปั๊ม เพราะตอนนี้รถติดมาก ฝ่ายชายก็พยายามที่จะเข้าไปนั่งในรถเพื่อสตาร์ทรถ
Read More