เกษตรกร 2 อำเภอร้องถูกหลอกให้ปลูกกระท่อมส่งขายบริษัท ถึงกำหนดนัดหายจ้อยสูญนับสิบล้าน…

วันที่ 1 ก.พ.2566 เวลา 11.00 น.ที่สวนรัฐชัย เลขที่ 3/9 หมู่ 10 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี ของนางมนัสนันท์ จอมคง อายุ 50 ปี หรือเจ๊เรณู สถานที่ตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ( บริษัทอัมฤทธิ์เรณูพารวย จำกัด) ได้มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกต้นกระท่อมในเขต อ.หนองแค จ.สระบุรี และ เกษตรกร ในเขต อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (ผู้เสียหาย) จำนวนเกือบ 100 ราย พากันมารวมตัวเพื่อรอฟังคำตอบ จากตัวแทนบริษัท ไร่เพชรตะวัน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 38 ม.5 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ที่ก่อหน้านี้ได้มาลงบันทึกข้อตกลงเป็นบริษัทร่วมค้า กันไว้เกี่ยวกับเรื่องการรับซื้อใบกระท่อมระหว่าง( 2 บริษัท) แต่ไม่สามารถตกลงกันได้

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

นางมนัสนันท์ จอมคง (เรณู) เจ้าของบริษัท อัมฤทธิ์เรณูพารวย จำกัด เปิดเผยว่า เกษตรกร อ.หนองแค ปลูกพืชหลายอย่างต่อมาได้มี อดีตข้าราชการเกษตรเกษียณอายุราชการแจ้งว่าเป็นหัวหน้าศูนย์จำหน่ายต้นกล้า (กระท่อม) ของบริษัท ไร่เพชรตะวัน ได้มาชักชวนให้ลงทุนปลูกต้นกระท่อมส่งขายให้กับบริษัทดังกล่าว โดยจะรับซื้อใบกระท่อมไม่อั้น ซึ่งมีข้อตกลงกันว่า บริษัท จัดส่งต้นกล้ามาให้ในราคาต้นละ 100 บาท หรือหากใครที่ปลูกต้นกระท่อมไว้ก่อนแล้วประสงค์จะขายใบกระท่อมให้กับบริษัท ไร่เพชรตะวัน ก็ต้องเสียค่าลงทะเบียนให้กับบริษัท ต้นละ 100 บาทเช่นเดียวกัน ตนจึงได้ชักชวนเกษตรกรในพื้นที่ อ.หนองแค และ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เข้าร่วมเครือข่ายเพื่อส่งขายใบกระท่อมให้กับ บริษัทไร่เพชรตะวัน รวมๆกันแล้วกว่า 100 ราย มีทั้งเสียค่าซื้อต้นกล้า กับเสียค่าลงทะเบียนต้นกล้า แต่ละรายนับแสนบาท หากรวมๆกันแล้วคาดว่ามากกว่า 20 ล้านบาท

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

นางมนัสนันท์ ให้รายละเอียดต่อว่า บริษัท ไร่เพชรตะวัน ได้ให้ความหวังไว้มากเกี่ยวกับการที่จะรับซื้อใบกระท่อมแบบไม่อั้น พร้อมแนะนำว่าจะซื้อขายกับตนให้ตั้งบริษัท ไปทำความตกลง MOU กับเกษตรกรที่อื่นๆเพื่อจัดส่งสินค้าให้เขา ตนก็ได้ไปทำความตกลงกับกลุ่มเกษตรกร ที่ จ.กาฬสินธุ์ ไว้เพื่อให้ส่งใบกระท่อมให้กับบริษัท ของตนเพื่อรวบรวมขายให้ บริษัท ไร่เพชรตะวัน แต่ก่อนรับซื้อจำเป็นต้อง “อบ” ใบกระท่อมสดให้ “แห้งก่อน” ทางผู้บริหาร ไร่เพชรตะวันคือคุณ วิยะดา (ไม่ทราบนามสกุล) แนะนำให้ ก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้น เพื่อรองรับใบกระท่อมจากกลุ่มเกษตรกรที่อื่นๆ โดยก่อนหน้านี้ตนได้ไปว่าจ้างให้ โรงอบแห้งที่ จ.นครสวรรค์ อบแห้งให้แต่มีค่าใช้จ่ายสูง ตนจึงตัดสินใจก่อสร้าง “โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” ขึ้นเสียเองเลย พร้อมโรงเก็บใบกระท่อมอบแห้งอีกหนึ่งหลังที่อยู่ติดกัน มูลค่ากว่า 1 ล้าน 4 แสนบาท เมื่อก่อสร้างโรงอบแห้งฯ เสร็จเรียบร้อย คุณวิยะดา (ไม่ทราบนามสกุล) เจ้าของบริษัท ไร่เพชรตะวันได้เดินทางมาดู และไลด์สดทางโซเชี่ยลให้กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกใบกระท่อมได้ดูขั้นตอนการทำงานของโรงอบแห้ง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กลุ่มเกษตรที่ร่วมเครือข่าย และต่อมาเมื่อเดือน กันยายน 2565 ตกลงจะมีการซื้อขายใบกระท่อมกันขึ้น (ล็อตแรก) 490 กก. มูลค่า 1 แสนบาทเศษ เมื่อถึงเวลานัดหมาย ทางบริษัท ไร่เพชรตะวัน ก็ไม่นำเงินมาจ่ายให้แต่อย่างใด เมื่อทวงถาม ก็บ่ายเบี่ยงอ้างโน่นนี่ไปเรื่อย จากบัดนั้น จนขณะนี้กว่า 5 เดือนเศษ และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมเครือข่ายกับตนได้มาทวงถามเร่งรัดค่าใบกระท่อม ที่ส่งมาขายให้กับตน(คนกลาง) ตนจำเป็นต้องสำรองจ่ายไปก่อนบ้างแล้วนับแสนบาท และในวันนี้ ( 1 ก.พ.2566) บริษัท ได้นัดแนะให้ตัวแทน บริษัท มาชี้แจง กับเกษตรกร เรื่องการรับซื้อใบกระท่อม แต่ผู้แทน ก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ อ้างว่า บริษัท ให้มาก็มา เมื่อถูกกลุ่มเกษตรกรรุกเร้าหนักขึ้น ก็ได้ชิ่งขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป พวกตนจึงพากันเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.หนองแค ให้ดำเนินคดีกับ บริษัท ไร่เพชรตะวันต่อไป

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

และต่อมา บ่ายวันเดียวกัน นางมนัสนันท์ จอมคง (เรณู) พร้อมกลุ่มเกษตรกร ผู้เสียหายทยอยกันเดินทางมา กว่า 80 ราย นำเอกสารหลักฐานการทำสัญญาซื้อขาย กับบริษัท ไร่เพชรตะวันเข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.ภูสิทธิ์ ชาญศรี สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จ.สระบุรี ในข้อหาฉ้อโกงประชาชนและอื่นๆ

ข่าว ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัดสระบุรี

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *