จระเข้แสนเชื่อง ลอยคอมาขออาหารฝากกิน

จระเข้แสนเชื่อง ลอยคอมาขออาหารฝากกิน

จระเข้แสนเชื่อง ลอยคอมาขออาหารฝากกิน

สมาชิก Facebook ก “Zblind Virgo” โพสต์คลิปตะเข้ลเข้ไขเงื่อนเขียงที่เขียงไปเค… สร้างความฉลาดได้มากโดยเฉพาะพวกผู้นำที่กล้าเฉลย ท้าทาย ความเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยเฉื่อยแฉะ ข้อเสนอแนะของกินจะได้ผลซะด้วยเพราะมีคนใจดีโดยนอาหารให้
จระเข้แสนเชื่อง ลอยคอมาขออาหารฝากกิน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *